Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen
Välkommen till vår hemsida! 

Hissjö SK är en liten men väldigt aktiv förening. Vi har ca 300 medlemmar (90 familjer) och håller mer än hälften av alla skolbarn i byn med omnejd aktiva i någon form av idrott. Hissjö SK har konstgräsplan, hockeyrink, elljusspår, beachvolleyplan, tennisbana och en klubbstuga med uthyrning av bastu, duschar och festlokal. Vi är också stolta ägare till Hissjöstugan på andra sidan sjön som bl.a. används av lag för teambuilding och som även hyrs ut.

Vi är engagerade i olika arrangemang såsom Hissjödagen och HSK-dagen.

 

Vi har många duktiga tränare men vill alltid bli fler! Vill Du träna barn och ungdomar? Vi hjälper dig igång. Kontakta oss!


Vill du bli medlem i Hissjö SK? Klicka då här!
Beställning Team Sportia HTF
2020-03-29 21:01
Här kommer info om hur vi går tillväga för att beställa träningskläder från Team Sportia. Corona har rört om och ställt till för föreningar och Team Sportia. Så vår nya klubbvecka blir nästa vecka.

Följ anvisningarna och försök att agera så snabbt som möjligt på detta. Klubbveckan med möjlighet till att prova storlekar är nästa vecka. Deadline för beställning i portalen är 2 veckor, det vill säga att alla beställningar bör vara inlämnade senast den 12 April. Ingen påminnelse kommer lämnas så säkerställ att denna info kommer ut till alla berörda föräldrar.

Följande gäller:

Klädprovning sker from tisdag till söndag nästa vecka och "Putte" finns på plats alla dagar. Ingen tidsstyrning görs då man vill minimera folksamlingar i möjligaste mån. När storleken är spikad loggar man in på en nätbutik som Team Sportia har skapat, betalar och kläderna kommer inom någon vecka. (Info om tillvägagångssätt finner ni här nedan ) Vi har Craft som leverantör och de har lagret i Borås och väldigt kort leveranstid (ca 2 veckor).

Vi har även förlängt rabattavtalet mellan HTF och Team Sportia, alla medlemmar har 15% på Team Sportias sortiment (med ett fåtal undantag)

Bilden visar instruktioner från Team Sportias Klubbshop.
Årsmöte Hissjö SK
2020-03-19 19:04
Välkomna till årsmöte för Hissjö SK

Datum: 2020-03-29
Tid: 18.00
Plats: Hissjöstugan

Vi träffas och summerar året som gått och blickar framåt. Alla val till styrelsen är gjorda så det är bara att dyka upp. Vi bjuder på fika.


Dagordning:

1. Mötet öppnas av ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive ekonomisk berättelse föregående år
7. Revisionsberättelse
8. Beslut gällande ansvarsfrihet
9. Bestämmande av årsavgift för nästkommande år
10. Fastställelse av verksamhetsplan samt budget för 2020
11. Val av styrelse
12. Beslut om omedelbar justering av punkten 11
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Avtackningar
Fika


Styrelsen hälsar er varmt välkomna!
Information med anledning av Coronaviruset
2020-03-15 12:45

Hej!

Med anledning av den senaste tidens händelser väljer Hissjö SK att följa rekommendationerna från Västerbottens innebandyförbund för vår innebandyverksamhet. Det innebär att innebandysäsongen upphör/pausar from nu. 

Efter rekommendationer från Svenska Innebandyförbundet har Västerbottens Innebandyförbund valt att avsluta alla barn- och ungdomsserier på Grön-, Blå-, Röd nivå, Utvecklingsserierna och Damer Div.1 idag. Förbundsserier inklusive JAS beslutas av Svenska Innebandyförbundet. Det går att läsa mer om beslutet på VIBF hemsida.

Föreningsverksamhet
De lag som avslutat seriespelet/säsongen rekommenderas upphöra med alla gemensamma aktiviteter och träningar tills vidare. Individuell träning rekommenderas istället.

Vi från Hissjö SK vill dock ur ett folkhälsoperspektiv uppmana till annan fysisk aktivitet då det alltid är viktigt både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv, inte minst under rådande omständigheter.

Olika förbund har valt att göra på olika sätt och vad gäller fotbollen som snart drar igång finns inga allmänna rekommendationer om att upphöra med träning i dagsläget. HTF har i dagsläget ingen annan information. Så här skriver Svenska fotbollsförbundet idag:

Träningsverksamhet: Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen.
Informationen uppdateras regelbundet här:
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

M
vh Hissjö SK

HSK-festen 2020
2020-02-23 18:36
Då har vi haft den årliga HSK-festen, tack till alla som deltog! Bildspel från kvällen finns under menyn "Bildgalleri".
Tips! Tjäna pengar med Ravelli
2020-01-22 22:49
Sälj produkter från Ravelli och tjäna pengar till laget. Mer information hittar ni på hemsidan https://www.ravelli.se/.

Nyheter från vår verksamhet
F0607_IB, 14/10 22:16 
Tennis, 09/06 23:19 
F0405IB, 16/04 13:38 
F0809_IB, 16/09 23:23 
P 0809IB, 13/04 18:13