Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Information med anledning av Coronaviruset
2020-03-15 12:45

Hej!

Med anledning av den senaste tidens händelser väljer Hissjö SK att följa rekommendationerna från Västerbottens innebandyförbund för vår innebandyverksamhet. Det innebär att innebandysäsongen upphör/pausar from nu. 

Efter rekommendationer från Svenska Innebandyförbundet har Västerbottens Innebandyförbund valt att avsluta alla barn- och ungdomsserier på Grön-, Blå-, Röd nivå, Utvecklingsserierna och Damer Div.1 idag. Förbundsserier inklusive JAS beslutas av Svenska Innebandyförbundet. Det går att läsa mer om beslutet på VIBF hemsida.

Föreningsverksamhet
De lag som avslutat seriespelet/säsongen rekommenderas upphöra med alla gemensamma aktiviteter och träningar tills vidare. Individuell träning rekommenderas istället.

Vi från Hissjö SK vill dock ur ett folkhälsoperspektiv uppmana till annan fysisk aktivitet då det alltid är viktigt både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv, inte minst under rådande omständigheter.

Olika förbund har valt att göra på olika sätt och vad gäller fotbollen som snart drar igång finns inga allmänna rekommendationer om att upphöra med träning i dagsläget. HTF har i dagsläget ingen annan information. Så här skriver Svenska fotbollsförbundet idag:

Träningsverksamhet: Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen.
Informationen uppdateras regelbundet här:
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

M
vh Hissjö SK